Elektroterapi

Forskjellige sykdommer eller plager kan behandles med elektrisk ström og på denne måten kontrollere smerter..

  • Lav frekvens ström (Diadinami)
  • Mellombölge ström (Enterferans)
  • Höyfrekvens ström
  • Galvani – Faradi ström ( 4-cup)
  • TENS
  • Ultralyd
  • Fluidoterapiturkce norvec english almanca